Nhà phố hai mái giúp gia chủ không cần điều hòa

Tạp chí kiến trúc Archdaily có nhiều người truy cập nhất thế giới, vừa chọn ra 50 ngôi nhà của năm dựa trên tiêu chí được nhiều độc giả yêu thích nhất. Theo Archdaily, năm 2020 được đánh dấu bởi Covid-19, khủng hoảng sức khỏe tồi tệ nhất mà con người đối mặt trong một thế…

Ngôi nhà ngoài đen, trong trắng

Tạp chí kiến trúc Archdaily có nhiều người truy cập nhất thế giới, vừa chọn ra 50 ngôi nhà của năm dựa trên tiêu chí được nhiều độc giả yêu thích nhất. Theo Archdaily, năm 2020 được đánh dấu bởi Covid-19, khủng hoảng sức khỏe tồi tệ nhất mà con người đối mặt trong một thế…

Những ngôi nhà Việt lọt top 50 công trình đẹp nhất

Tạp chí kiến trúc Archdaily có nhiều người truy cập nhất thế giới, vừa chọn ra 50 ngôi nhà của năm dựa trên tiêu chí được nhiều độc giả yêu thích nhất. Theo Archdaily, năm 2020 được đánh dấu bởi Covid-19, khủng hoảng sức khỏe tồi tệ nhất mà con người đối mặt trong một thế…

Nhà phố hai mái giúp gia chủ không cần điều hòa

Tạp chí kiến trúc Archdaily có nhiều người truy cập nhất thế giới, vừa chọn ra 50 ngôi nhà của năm dựa trên tiêu chí được nhiều độc giả yêu thích nhất. Theo Archdaily, năm 2020 được đánh dấu bởi Covid-19, khủng hoảng sức khỏe tồi tệ nhất mà con người đối mặt trong một thế…

Trang Chủ Danh mục Giỏ Hàng